×

Wettelijke noot.

Op grond van Wet 34/2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat u een bezoek aan de website onder het domein www.apartmentsaloe.com behoort tot Apartamentos Aloe S.A., waarvan de details zijn het volgende:

  • Bedrijfsnaam: Apartamentos Aloe S.A.
  • CIF: A28558385
  • Registratie gegevens: Registro Mercantil de Arrecife. Fecha 01/03/1979. Hoja IL489. Tomo 11. Folio 160.
  • Adres: Calle Bocaina 11, Puerto del Carmen, 35510 Lanzarote. Espaa.
  • Telefoon: +34 928 51 29 69

Apartamentos Aloe S.A. informeert de gebruikers van de internetpagina's van Apartamentos Aloe voorwaarden voor de toegang en het gebruik daarvan.

1.- De toegang tot en het gebruik van de website van Apartamentos Aloe is onderworpen aan de algemene voorwaarden.

Het gebruik van alle webpagina's Apartamentos Aloe houdt de volledige aanvaarding door de gebruiker van alle Algemene Voorwaarden van kracht zijn in elke keer dat de gebruiker toegang heeft tot het. Apartamentos Aloe behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden.

2.- Intellectuele Eigendom.

De inhoud van de webpagina's van Apartamentos Aloe zijn onderworpen aan de regels inzake intellectuele eigendom en / of Industrial. De rechten op de inhoud zijn in handen van Apartamentos Aloe of derden in voorkomend geval. De gebruiker kan alleen bekijken en een privé-kopie van de inhoud te verkrijgen op voorwaarde dat die het kopiëren is uitsluitend voor persoonlijk en privé-gebruik in acht genomen het gebruik ervan voor commerciële doeleinden is verboden.

3.- Gebruiker verantwoordelijkheden voor gebruik en inhoud.

U mag op geen enkele wijze aan te passen of de identificatiegegevens die bestaan in het geval van rechten Apartamentos Aloe of derden verwijderen. Gebruikers kunnen alleen toegang tot de inhoud via de middelen of procedures die voor dit doel beschikbaar op de website van Apartamentos Aloe hebben gemaakt of gebruikt op het internet voor dat doel, mits zij geen schending van intellectuele eigendomsrechten te betrekken / Industrial of enige schade aan de website van Apartamentos Aloe en / of informatie of diensten die worden aangeboden.

De gebruiker is verplicht om de diensten en informatie op de website van Apartamentos Aloe gebruiken in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, moraal, goede gewoonten en de openbare orde en maken juist en rechtmatig gebruik van de diensten niet langer de volgende activiteiten uit te voeren:

  • a) te verspreiden inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch, rechtvaardigen terrorisme of tegen de mensenrechten.
  • b) het uitvoeren handelt in strijd met de rechten van intellectuele eigendom en / of Industrial,
  • c) schade veroorzaken aan computersystemen Apartamentos Aloe, haar leveranciers of derde partijen en / of in te voeren of te verspreiden computer virussen, malware of andere systemen die schade kunnen toebrengen aan de computer systemen,
  • d) zendt publiciteit of ongevraagde e-mails of geautoriseerd.

4.- Afstand en beperkingen van verantwoordelijkheid.

Apartamentos Aloe niet verantwoordelijk voor de informatie, diensten en / of producten die worden aangeboden en / of die door derden via de website Apartamentos Aloe , of content die door anderen.

Apartamentos Aloe is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in de software of hardware van de gebruiker als gevolg van de toegang tot de website van Apartamentos Aloe of het gebruik van informatie of toepassingen daarin opgenomen.

Apartamentos Aloe niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie of diensten, vervat in haar website is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verband met het gebruik van de inhoud van haar website.

Apartamentos Aloe niet garanderen dat de inhoud van haar website geschikt is of beschikbaar is buiten Spanje. In het geval dat alle of een deel van de inhoud van de website van Apartamentos Aloe illegaal in andere landen dan Spanje, de toegang tot hen en het gebruik ervan door gebruikers landen worden beschouwd, is verboden, en als dit het zich voordoet, zal het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers, die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke nationale wetten.

Het gebruik gemaakt van de informatie en inhoud die op de website van Apartamentos Aloe en / of toegang tot andere websites van derden via verbindingen of "links" dat op de pagina Apartamentos Aloe verschijnen worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van degenen die deze handelingen uit te voeren, niet zijnde Apartamentos Aloe enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijk gebruik of activiteiten.

5.- Apartamentos Aloe reserves, zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde het recht op toegang tot de website tijdelijk op te schorten en om veranderingen die het nodig acht om de website te maken, diensten of informatie aangeboden, de presentatie of locatie hetzelfde en de voorwaarden voor de toegang en het gebruik van de website Apartamentos Aloe.

Alle ontvangen via deze website informatie wordt beschouwd als overgebracht naar Apartamentos AloeL om niet.

E-mail is niet geldig voor de doeleinden van de vorderingen worden beschouwd. Deze moeten aan de afdeling Juridische Raad van Apartamentos Aloe, gelegen Calle Bocaina 11, Puerto del Carmen, 35510 Lanzarote. Espaa. worden gestuurd. Spanje, dat wordt vermeld in alle gevallen de te volgen procedure.

Alle zaken die betrekking hebben op de website van Apartamentos Aloe worden beheerst door de Spaanse wetgeving en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Las Palmas, af te zien van privilege die van toepassing kunnen zijn.